Försäkringshantering

Våra kunder sover bättre.


IVT Försäkring Privatperson. Tryggheten ingår.


Denna försäkring gäller för värmepumpar levererade fr o m 2006-12-01 och installerade t o m 2012-12-31.

När du köper en värmepump från IVT får du 10 års försäkring på kompressorn (hjärtat i din värmepump) och 6 års försäkring på värmepumpen helt utan extra kostnad. Detta är en trygghet som ingen annan på värmepumpsmarknaden ger dig. För värmepumpar levererade före 2006-12-01 kan andra försäkringsvillkor gälla. 


Marknadens bästa trygghetsförsäkring.

Din försäkring börjar gälla i samma ögonblick som din värmepump installerats. Försäkringen är ett komplement till den del av din villa/hem/fritidshusförsäkring som rör maskinskador och gäller för dig som privatperson. Den täcker självrisk på max 3000 kronor samt det avdrag för avskrivning som görs genom din villa/hem/fritidshusförsäkring.


Professionell reparation.

För att försäkringen ska gälla måste reparationen utföras av en IVT-återförsäljare eller ett av IVT godkänt serviceföretag. Det innebär samtidigt att du får en professionellt utförd reparation med IVT originaldelar för bästa resultat.


IVT Försäkring Privatperson gäller för följande värmepumpar:

IVT PremiumLine X-serien, IVT Greenline, IVT Air, IVT PremiumLine A-serien, IVT Frånluft/ComfortZone, IVT Nordic Inverter.


Försäkringshantering vid skada


Får du en skada på din värmepump, som inte täcks av den tvååriga garantin hos IVT, bör skadan anmälas till ditt hemförsäkringsbolag som normalt ersätter dig, men gör avdrag för självrisk och även åldersavdrag. (Normalt 10 % per år. De första två åren är avskrivningsfria.) Det är dessa avdrag du kan få tillbaka genom IVT Försäkring.


Skriv ut och fyll i en skadeanmälan direkt här!


När skadan är anmäld till ditt försäkringsbolag så lägger de upp ett skadenummer vilket sedan följer skadan. Försäkringsbolaget skickar skadeblanketter till er som ni skall fylla i. När skadan är reparerad så skickas vår faktura till er med utförlig beskrivning av skadans art och åtgärd. (Denna specifikation ersätter oftast den reparatörsrapport som försäkringsbolaget skickar för redovisning av skadan). Därefter skickar ni in en kopia av fakturan tillsammans med er skaderapport till försäkringsbolaget som ersätter er minus självrisk och åldersavdrag. Fakturan skall regleras av er.


När sedan försäkringsärendet är avslutat och ni ser vilka kostnader ni ej fick ersatta så skickar ni en specifikation av dessa till Arctic enligt instruktioner nedan.


För att få tillbaka dessa pengar ska du skicka en kopia av skaderegleringen du får från ditt försäkringsbolag (där självrisk och eventuellt åldersavdrag visas) samt en kopia av reparatörsfakturan till vår försäkringsförmedlare:

Arctic AB, Box 2003, 141 02 Huddinge, tel 08-746 05 60, fax 08-746 88 49


Hanteringen underlättas dessutom om du skickar med en kopia av värmepumpens försäkringsbrev, eller om du anger värmepumpens serienummer i handlingarna till Arctic. Om allt är rätt ifyllt och skadan uppfyller kraven för utbetalning så kommer dina pengar inom senast en månad.

Notera att IVT Försäkring endast träder in när reparationskostnaden överstiger den självrisk du har i din villa-/hemförsäkring. OBS! Ersätter endast självrisk på max 3000 kronor.


Har du frågor kring försäkringen, kontakta Arctic. telefon 08-746 05 60 eller e-post kundtjanst@arctic.se