Certifikat
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

AAA
EVEPE AB är berättigade till den högsta kreditvärdigheten, AAA – Soliditets ratingsystem.

Säker Vatten
Vi är auktoriserade i branschreglerna Säker Vatten som krävs vid vatteninstallationer i fastigheter av de flesta försäkringsbolag.

Installatörsföretagen

Vi är medlemmar och samverkar med branschorganisationen Installatörsföretagen vars normer och rekommendationer är vägledande för myndigheter, försäkringsbolag, VVS- och värmepumpbranschen samt de anslutna företagen.

Heta Arbeten

Alla våra medarbetare är certifierade hetarbetare. Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Swedac
Vi är ett av SWEDAC (Styrelsen för teknisk ackreditering) ackrediterat kontrollorgan i klass 3.2 gällande installation, service och återkommande kontroll av kyl- och värmepumpanläggningar.

Incert
Vi är certifierade av Incert för att arbeta med ingrepp i kylkretsar. Samtliga kyltekniker är certifierade.

Vi innehar erforderliga tillstånd, certifikat, utbildningar och försäkringar!