Tjänster

TJÄNSTER

Värmepumpar, El, VVS, Kyla

Vi servar och installerar alla typer av värmepumpar. Vi är ett lokalt kompetenscenter för IVT Värmepumpar och enegisparlösningar.


Vi är ett auktoriserat serviceombud för IVT Värmepumpar och sköter deras garantiservice.


Vi är även Stockholms specialutbildade IVT NO.1-serviceombud.


Vi är certifierad att utföra funktionskontroll av ventilationssystem.


Vi hjälper även gärna till med vvs-arbeten och elinstallationer.

VARFÖR VÄLJA OSS?


Med våra 35 år i branschen så har vi en gedigen kunskap och bred kompetens. Våra glada och trevliga medarbetare har lång erfarenhet och specialistkunskap inom flera olika områden. De innehar nödvändig utbildningar och certifikat. Vi leverar hög kvalitet på utförda arbeten och kommunikation med kunder. Vi är flexibla och anpassar oss efter era önskelmål.


"Vår erfarenhet - Er trygghet"

SERVICEAVTAL


Vi erbjuder förmånliga serviceavtal för alla värmepumpsmodeller.

Kontakta oss för mer information.

GARANTISERVICE


För att garantin på din värmepump från IVT ska gälla så måste garantiservice utföras.

Läs mer här!

UTBYTE AV VÄRMEPUMP


Vi byter ut alla typer av värmepumpar och pannor.

IVTs breda sortiment erbjuder rätt värmepump för ditt hus!

INSTALLATION


Tack vare vår mångåriga erfarenhet i branschen kan vi erbjuda en professionell rådgivning och kan för varje enskilt fall plocka fram den bästa möjliga systemlösningen. När du väljer att investera i en värmeanläggning tar vi ansvar för hela entreprenaden. Vi kommer hem till dig, besiktigar din fastighet och går igenom ditt totala energibehov. Därefter får du en skriftlig offert med en besparingskalkyl. Den besparing som vi uppger i kalkylen kommer att hålla, under förutsättning att fastighetens energibehov inte ändras. Bredden i vårt sortiment gör att vi kan erbjuda rätt värmepump för ditt hus. Om du skulle behöva hjälp med tillståndsansökan till din kommun så kan vi hjälpa dig med det.
När din värmepump tas i drift får du en genomgång av funktioner, inställningar och skötselråd. Ett igångkörningsprotokoll upprättas.


Se våra produkter här: Produkter

SERVICE


Vi servar alla på marknaden förekommande värmepumpsmärken.

Vid behov av service kontakta oss!

Vi rekommenderar att en årlig servicegenomgång utförs på värmepumpsanläggningar över 6 år. Detta för att säkerställa att anläggningen arbetar med optimal drift och prestanda samt att förebygga driftstopp och förtida haverier. Anläggningar mellan 3-5 år rekommenderas en servicegenomgång vartannan år.

Vi erbjuder jour med utökade jourtider för våra jouravtalskunder.


Vi sköter garantiservicen åt IVT i vårt distrikt.