Om oss

VILKA VI ÄR

Vår erfarenhet - Er trygghet


Företagets ledning och servicetekniker har en bred kompetens samt stor yrkesmässig erfarenhet. Vi har varit verksamma i branschen sedan slutet av 70-talet


EVEPE AB startade 1985 och tillhör sedan dess spjutspetsen i IVT Värmepumpars landsomfattande återförsäljarnät i form av ett IVT Center . Vi är även ett auktoriserat serviceombud samt sköter garantiservicen åt IVT i vårt distrikt. 


Våra kompetensområden omfattar El, VVS, Regler- och Kylteknik.

Våra kunskaper och erfarenheter tas ofta i anspråk i olika sammanhang, exempelvis när ett expertutlåtande krävs beträffande installationer, dimensioneringar, projekteringar samt även i försäkrings- och rättsfall. 


Vår mångåriga erfarenhet och tekniska kompetens ger de förutsättningar som krävs för att möta de högt ställda krav som varje kund har rätt att ställa!

Vi utför alltifrån mindre servicearbeten till större installationsentreprenader.

Vi innehar erforderliga tillstånd, certifikat, utbildningar och försäkringar!